Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:38
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianowaczi nowaczi
19:53
6370 bfea
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaromatycznie aromatycznie
Sponsored post
04:05
21:58
0912 b901 500

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

19:46
3356 c73d
22:52
8570 6057 500
22:50
21:19
4556 57ed
17:42
11:13
9871 6736 500
Reposted fromirresponsible irresponsible viamarlylee marlylee
13:45
6670 997b
Reposted fromreste reste viacalineczka calineczka
13:34
0974 3e5b
10:06
00:20
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromjaskier jaskier viaolakocie olakocie
19:47
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack
19:46
8273 c0a8 500
Reposted frominculubum inculubum viaLittleJack LittleJack
19:20
14:45
4579 6182
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoldstuff oldstuff
20:29
20:49
1168 d4dc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszatanista szatanista
21:49
0942 0d97
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...