Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:42
11:13
9871 6736 500
Reposted fromirresponsible irresponsible viamarlylee marlylee
13:45
6670 997b
Reposted fromreste reste viacalineczka calineczka
13:34
0974 3e5b
10:06
00:20
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromjaskier jaskier viaolakocie olakocie
19:47
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack
19:46
8273 c0a8 500
Reposted frominculubum inculubum viaLittleJack LittleJack
19:20
14:45
4579 6182
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoldstuff oldstuff
20:29
20:49
1168 d4dc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszatanista szatanista
21:49
0942 0d97
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaprzeblyski przeblyski
22:10
9734 f1fe
Reposted fromravivasavan ravivasavan viaperfidia perfidia
18:42
0987 f415 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakakus kakus
18:42
6289 1ae5 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakakus kakus
18:10
16:16
7066 98ca 500
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee
10:57
3600 ad65
Reposted byniemaproblemuspontaneousiamsuperwomancomiendoliricatakeachanceeternaljourneyawakenbadbloodamerykanskieciachogos123pelnaradoscicongrevefuelinupBetterDaysniemaproblemutazniebieskimiBetterDaysoutkapacomiendoliricaponurykosiarzeternaljourneymyrlavelocetgreywolfpannalubadbloodBetterDaysLusiaawakenwickednancyrossesveritas1Nieznosnyfranklymydearmyfuckingrealityluvsickmykingdomrybavonaftonawrockaeverythingisalrightohhmarigoldpoolunpleassuredreamfortressayemm
19:46
7868 ee60 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viaxopolly xopolly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl